การโหวต

13

แปลไปแล้ว

ในบทนี้ คุณจะได้

 • สร้างระบบที่ผู้ใช้สามารถโหวตข่าวได้
 • จัดอันดับข่าวตามการโหวตข่าวที่ดีที่สุด
 • เรียนรู้วิธีเขียนตัวช่วย Spacebars
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลใน Meteor
 • เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน MongoDB
 • ตอนนี้ไซต์ของเรากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น การค้นหาว่าข่าวที่ดีที่สุดจะเป็นเรื่องยากในเวลาอันรวดเร็ว ที่เราต้องการคือ ระบบจัดลำดับบางอย่างที่จะมาช่วยเรา

  โดยเราอาจจะสร้างระบบจัดลำดับที่ซับซ้อนด้วย karma ที่เป็นระบบลดแต้มตามระยะเวลา และตัวอื่นๆ (ส่วนมากมีอยู่ใน Telescope พี่ใหญ่ของ Microscope) แต่กับแอพของเรา เราจะทำกันแบบง่ายๆ ให้สามารถจัดลำดับข่าวได้ตามจำนวนโหวตที่ได้รับก็พอ

  เราจะเริ่มด้วยการหาทางให้ผู้ใช้ทำการโหวตข่าวได้

  โมเดลข้อมูล

  เราจะเก็บรายการผู้โหวตของแต่ละข่าว เพื่อที่เราจะรู้ว่าเมื่อใดควรแสดงปุ่มโหวตให้ผู้ใช้เห็น และในขณะเดียวกันก็ป้องกันการโหวตซ้ำได้ด้วย

  ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการเผยแพร่

  เราจะเผยแพร่รายการผู้โหวตให้กับผู้ใช้ทุกคน ซึ่งทำให้ใครก็ได้เข้าถึงข้อมูลนี้ได้จากคอนโซลของเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติ

  เรื่องนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกิดขึ้นเนื่องจากวิธีการทำงานของคอลเลกชั่น ตัวอย่างเช่น เราต้องการให้ผู้ใช้รู้ว่า มีใครโหวตข่าวของเค้ากันบ้าง ในกรณีนี้ การเปิดเผยข้อมูลไม่น่าจะส่งผลอะไรตามมา แต่มันก็สำคัญที่อย่างน้อยเราก็รับรู้ปัญหานี้

  และเราจะทำการ denormalize จำนวนผู้โหวตของข่าว เพื่อทำให้มันง่ายที่จะดึงตัวเลขนี้มาใช้ ดังนั้นเราก็จะเพิ่มแอททริบิวต์เข้าไปที่ข่าวของเราสองตัวคือ upvoters และ votes โดยเราจะทำการเพิ่มเข้าไปในโค้ดสร้างข้อมูลตั้งต้น ดังนี้

  // Fixture data
  if (Posts.find().count() === 0) {
   var now = new Date().getTime();
  
   // create two users
   var tomId = Meteor.users.insert({
    profile: { name: 'Tom Coleman' }
   });
   var tom = Meteor.users.findOne(tomId);
   var sachaId = Meteor.users.insert({
    profile: { name: 'Sacha Greif' }
   });
   var sacha = Meteor.users.findOne(sachaId);
  
   var telescopeId = Posts.insert({
    title: 'Introducing Telescope',
    userId: sacha._id,
    author: sacha.profile.name,
    url: 'http://sachagreif.com/introducing-telescope/',
    submitted: new Date(now - 7 * 3600 * 1000),
    commentsCount: 2,
    upvoters: [], 
    votes: 0
   });
  
   Comments.insert({
    postId: telescopeId,
    userId: tom._id,
    author: tom.profile.name,
    submitted: new Date(now - 5 * 3600 * 1000),
    body: 'Interesting project Sacha, can I get involved?'
   });
  
   Comments.insert({
    postId: telescopeId,
    userId: sacha._id,
    author: sacha.profile.name,
    submitted: new Date(now - 3 * 3600 * 1000),
    body: 'You sure can Tom!'
   });
  
   Posts.insert({
    title: 'Meteor',
    userId: tom._id,
    author: tom.profile.name,
    url: 'http://meteor.com',
    submitted: new Date(now - 10 * 3600 * 1000),
    commentsCount: 0,
    upvoters: [], 
    votes: 0
   });
  
   Posts.insert({
    title: 'The Meteor Book',
    userId: tom._id,
    author: tom.profile.name,
    url: 'http://themeteorbook.com',
    submitted: new Date(now - 12 * 3600 * 1000),
    commentsCount: 0,
    upvoters: [], 
    votes: 0
   });
  
   for (var i = 0; i < 10; i++) {
    Posts.insert({
     title: 'Test post #' + i,
     author: sacha.profile.name,
     userId: sacha._id,
     url: 'http://google.com/?q=test-' + i,
     submitted: new Date(now - i * 3600 * 1000 + 1),
     commentsCount: 0,
     upvoters: [], 
     votes: 0
    });
   }
  }
  
  server/fixtures.js

  ก็เหมือนเคย ให้ปิดการทำงานของแอพ รัน meteor reset และสั่งให้แอพเริ่มทำงานใหม่ แล้วก็สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ โดยต้องทำให้แน่ใจว่า คุณสมบัติสองตัวนี้ถูกกำหนดค่าเมื่อตอนสร้างข่าวด้วย

  //...
  
  var postWithSameLink = Posts.findOne({url: postAttributes.url});
  if (postWithSameLink) {
   return {
    postExists: true,
    _id: postWithSameLink._id
   }
  }
  
  var user = Meteor.user();
  var post = _.extend(postAttributes, {
   userId: user._id, 
   author: user.username, 
   submitted: new Date(),
   commentsCount: 0,
   upvoters: [], 
   votes: 0
  });
  
  var postId = Posts.insert(post);
  
  return {
   _id: postId
  };
  
  //...
  
  collections/posts.js

  Voting Templates

  แรกสุด เราจะเพิ่มปุ่มโหวตเข้าไปข้างหน้าชื่อข่าว และแสดงจำนวนโหวตที่ข้อมูลข่าว

  <template name="postItem">
   <div class="post">
    <a href="#" class="upvote btn btn-default"></a>
    <div class="post-content">
     <h3><a href="{{url}}">{{title}}</a><span>{{domain}}</span></h3>
     <p>
      {{votes}} Votes,
      submitted by {{author}},
      <a href="{{pathFor 'postPage'}}">{{commentsCount}} comments</a>
      {{#if ownPost}}<a href="{{pathFor 'postEdit'}}">Edit</a>{{/if}}
     </p>
    </div>
    <a href="{{pathFor 'postPage'}}" class="discuss btn btn-default">Discuss</a>
   </div>
  </template>
  
  client/templates/posts/post_item.html
  The upvote button
  The upvote button

  ต่อมาเราจะเรียกเมธอด upvote ที่เซิร์ฟเวอร์ เมื่อผู้ใช้คลิ๊กที่ปุ่ม

  //...
  
  Template.postItem.events({
   'click .upvote': function(e) {
    e.preventDefault();
    Meteor.call('upvote', this._id);
   }
  });
  
  client/views/posts/post_item.js

  สุดท้ายเราจะกลับไปที่ไฟล์ lib/collections/posts.jsของเรา และเพิ่มเมธอดฝั่งเซิร์ฟเวอร์นี้เข้าไป เพื่อให้โหวตข่าวได้

  //...
  
  Meteor.methods({
   post: function(postAttributes) {
    //...
   },
  
   upvote: function(postId) {
    check(this.userId, String);
    check(postId, String);
  
    var post = Posts.findOne(postId);
    if (!post)
     throw new Meteor.Error('invalid', 'Post not found');
  
    if (_.include(post.upvoters, this.userId))
     throw new Meteor.Error('invalid', 'Already upvoted this post');
  
    Posts.update(post._id, {
     $addToSet: {upvoters: this.userId},
     $inc: {votes: 1}
    });
   }
  });
  
  //...
  
  lib/collections/posts.js

  คอมมิท 13-1

  Added basic upvoting algorithm.

  เมธอดนี้ทำงานแบบตรงไปตรงมา เริ่มจากเราทำการเช็คเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ล็อกอินเข้ามา และมีข่าวอยู่จริง จากนั้นเราก็เช็คซ้ำอีกทีว่าผู้ใช้ยังไม่ได้โหวตที่ข่าวนี้ และถ้าพวกเค้ายังไม่ได้ทำ เราจะเพิ่มจำนวนโหวต และใส่เค้าเข้าไปในรายชื่อผู้โหวต

  ส่วนขั้นตอนสุดท้ายเป็นอะไรที่น่าสนใจ จากที่เราได้ใช้ตัวดำเนินการแบบพิเศษของ Mongo มาสองสามตัว ก็ยังมีอีกหลายตัวที่ต้องเรียนรู้ แต่ที่ใช้ประโยชน์ได้มากก็คือ $addToSet ที่ใช้เพิ่มค่าเข้าไปในอาร์เรย์ตราบใดที่มันยังไม่มีอยู่ในนั้น กับ $inc ที่ใช้เพิ่มค่าของฟิลด์จำนวนเต็ม

  ปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้

  ถ้าผู้ใช้ยังไม่ได้ล็อกอิน หรือเคยโหวตข่าวนี้มาแล้ว พวกเค้าก็ต้องโหวตไม่ได้ เพื่อแสดงให้รู้ที่ UI เราจะใช้ตัวช่วยทำการเพิ่มคลาส CSS ชื่อ disabled เข้าไปที่ปุ่มโหวตตามเงื่อนไข

  <template name="postItem">
   <div class="post">
    <a href="#" class="upvote btn btn-default {{upvotedClass}}"></a>
    <div class="post-content">
     //...
   </div>
  </template>
  
  client/templates/posts/post_item.html
  Template.postItem.helpers({
   ownPost: function() {
    //...
   },
   domain: function() {
    //...
   },
   upvotedClass: function() {
    var userId = Meteor.userId();
    if (userId && !_.include(this.upvoters, userId)) {
     return 'btn-primary upvotable';
    } else {
     return 'disabled';
    }
   }
  });
  
  Template.postItem.events({
   'click .upvotable': function(e) {
    e.preventDefault();
    Meteor.call('upvote', this._id);
   }
  });
  
  client/templates/posts/post_item.js

  เราเพิ่งจะเปลี่ยนคลาสจาก .upvote เป็น .upvotable ดังนั้นต้องไม่ลืมที่จะเปลี่ยนมันที่ตัวจัดการเหตุการณ์ click ด้วย

  Greying out upvote buttons.
  Greying out upvote buttons.

  คอมมิท 13-2

  Grey out upvote link when not logged in / already voted.

  ถัดมา คุณอาจจะสังเกตุว่า ข่าวที่มีโหวตเดียวจะแสดงเป็น “1 votes” ดังนั้นเราก็จะใช้เวลาตอนนี้จัดการเรื่องพหุพจน์ให้ถูกต้อง การทำให้เป็นพหุพจน์อาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนได้ แต่ตอนนี้เราแค่ทำแบบง่ายๆ โดยเราจะใช้ตัวช่วยของ Spacebars ที่สามารถนำมาใช้ตรงไหนก็ได้ ดังนี้

  Template.registerHelper('pluralize', function(n, thing) {
   // fairly stupid pluralizer
   if (n === 1) {
    return '1 ' + thing;
   } else {
    return n + ' ' + thing + 's';
   }
  });
  
  client/helpers/spacebars.js

  โดยตัวช่วยที่เราทำกันมาก่อนหน้านี้จะผูกกับเทมเพลทที่เกี่ยวข้องกันอยู่ แต่ถ้าเราใช้ Template.registerHelper จะเป็นการสร้างตัวช่วยแบบ global ที่สามารถเรียกใช้ได้จากทุกเทมเพลท

  <template name="postItem">
  
  //...
  
  <p>
   {{pluralize votes "Vote"}},
   submitted by {{author}},
   <a href="{{pathFor 'postPage'}}">{{pluralize commentsCount "comment"}}</a>
   {{#if ownPost}}<a href="{{pathFor 'postEdit'}}">Edit</a>{{/if}}
  </p>
  
  //...
  
  </template>
  
  client/templates/posts/post_item.html
  Perfecting Proper Pluralization (now say that 10 times)
  Perfecting Proper Pluralization (now say that 10 times)

  คอมมิท 13-3

  Added pluralize helper to format text better.

  ตอนนี้เราก็ควรเห็นเป็น “1 vote” แล้ว

  อัลกอริทึมการโหวตที่ฉลาดขึ้น

  โค้ดการโหวตของเราดูดีทีเดียว แต่เรายังทำให้ดีขึ้นได้อีก ในเมธอด upvote นั้น เราเรียก Mongo ไปสองครั้ง ครั้งแรกเพื่อดึงข่าว อีกครั้งเพื่ออัพเดทมัน

  การทำแบบนี้จะทำให้เกิดปัญหาสองเรื่อง เรื่องแรก มันไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ที่เรียกใช้ฐานข้อมูลถึงสองครั้ง แต่ที่สำคัญกว่านั้น มันทำให้เกิดกรณีที่แข่งขันกัน (race condition) เกิดขึ้น ซึ่งตอนนี้เรากำลังทำงานตามขั้นตอนของอัลกอริทึมแบบนี้

  1. ดึงข่าวจากฐานข้อมูล
  2. เช็คดูว่าผู้ใช้โหวตหรือยัง
  3. ถ้ายัง ให้ทำการโหวตด้วยชื่อผู้ใช้

  แต่ถ้าเกิดผู้ใช้คนเดียวกันทำการโหวตอีกครั้งที่ข่าวเดิม ในขณะที่มีการทำงานอยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 1 และ 3 ล่ะ จะเห็นว่าโค้ดที่เรากำลังใช้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถโหวตที่ข่าวเดียวกันได้ถึงสองครั้ง แต่โชคดีที่ Mongo ยอมให้เราทำอะไรที่ฉลาดกว่านั้น ด้วยการรวมขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 เข้าด้วยกันให้เป็นคำสั่งของ Mongo เพียงคำสั่งเดียว ดังนี้

  //...
  
  Meteor.methods({
   post: function(postAttributes) {
    //...
   },
  
   upvote: function(postId) {
    check(this.userId, String);
    check(postId, String);
  
    var affected = Posts.update({
     _id: postId, 
     upvoters: {$ne: this.userId}
    }, {
     $addToSet: {upvoters: this.userId},
     $inc: {votes: 1}
    });
  
    if (! affected)
     throw new Meteor.Error('invalid', "You weren't able to upvote that post");
   }
  });
  
  //...
  
  collections/posts.js

  คอมมิท 13-4

  Better upvoting algorithm.

  อธิบายง่ายๆได้ว่า “ให้หาข่าวด้วย id ที่ผู้ใช้คนนี้ยังไม่ได้โหวต และอัพเดทมันแบบนี้” ถ้าผู้ใช้ ยังไม่เคย โหวต มันก็จะพบข่าวที่มี id นั้น ในทำนองกลับกัน ถ้าผู้ใช้ ได้ โหวตแล้ว ผลที่ได้คือ ไม่พบข่าวเลย และก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้น

  การชดเชยความล่าช้า

  สมมุติว่าคุณพยายามจะโกงระบบ เพื่อส่งข่าวใดข่าวนึงของคุณขึ้นไปอยู่อันดับบนสุด ด้วยการปรับค่าจำนวนโหวตแบบนี้

  > Posts.update(postId, {$set: {votes: 10000}});
  
  Browser console

  (เมื่อ postId คือ id ของข่าวคุณ)

  การกระทำแบบไร้ยางอายที่จะหลอกระบบแบบนี้จะถูกจับได้ด้วยฟังก์ชัน callback แบบ deny() (ใน collections/posts.js จำกันได้มั้ย) และถูกปฏิเสธกลับไปทันที

  แต่ถ้าคุณสังเกตุให้ดี คุณอาจจะเห็นการทำงานเพื่อชดเชยความล่าช้าเกิดขึ้น มันอาจจะทำงานเร็ว แต่ข่าวนั้นก็จะกระโดดไปอยู่ด้านบน ก่อนที่จะเด้งกลับมาที่ตำแหน่งเดิม

  มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คำตอบคือ ในคอลเลกชั่น Posts ที่ไคลเอนต์ การ update ทำได้โดยไม่ติดอะไร และเกิดขึ้นทันที ทำให้ข่าวเด้งไปอยู่ที่ด้านบน ในขณะที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การ update จะถูกปฏิเสธ และต่อมาหลังจากนั้น (ไม่กี่มิลลิวินาที ถ้าคุณรัน Meteor ที่เครื่องคุณเอง) เซิร์ฟเวอร์ก็ส่งข้อผิดพลาดกลับมา และบอกให้คอลเลกชั่นที่ไคลเอนต์คืนค่ากลับตามเดิม

  ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ขณะที่รอการตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์อยู่นั้น ตัวหน้าจอเองไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากใช้ข้อมูลจากคอลเลกชั่นที่โลคอลเท่านั้น หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ตอบกลับมาและปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้น หน้าจอถึงค่อยปรับตามอีกครั้ง

  จัดอันดับข่าวในหน้าแรก

  ตอนนี้เราก็มีคะแนนของข่าวแต่ละตัวจากจำนวนโหวตแล้ว เราจะมาแสดงรายการข่าวที่ดีที่สุดกัน การจะทำแบบนั้นได้ เราต้องดูว่า จะจัดการตัวบอกรับข้อมูลที่แยกเป็นสองตัวของคอลเลกชั่นข่าว และทำให้เทมเพลท postsList ดูดีขึ้น ได้อย่างไร

  เริ่มต้นจากที่เราต้องการให้มีการบอกรับข้อมูล สอง ตัว แต่ละตัวสำหรับการจัดเรียงลำดับที่ต่างกัน เคล็ดลับของวิธีนี้ก็คือ ทั้งคู่จะบอกรับการเผยแพร่จากข้อมูล posts ตัวเดียวกัน จะต่างกันก็เพียงพารามิเตอร์ที่เรียกใช้เท่านั้น

  และเราก็ต้องสร้างเส้นทางขึ้นใหม่สองตัวชื่อ newPosts และ bestPosts เข้าถึงได้จาก URL /new และ /best ตามลำดับ (แน่นอนว่า ต้องใช้ได้ทั้ง /new/5 และ /best/5 เมื่อมีการแบ่งหน้า )

  โดยเราจะ ขยาย ตัวควบคุม PostsListController ของเราให้เป็นตัวควบคุมใหม่ที่แตกต่างกันคือ NewPostsListController และ BestPostsListControllerซึ่งทำให้เราสามารถใช้ตัวเลือกของเส้นทางที่เหมือนกันกับของ home และ newPosts ได้ใหม่อีกครั้ง โดยใช้วิธีสืบทอดจากตัวควบคุม PostsListController เพียงตัวเดียว และที่มากกว่านั้นคือ มันช่วยให้เราเห็นว่า Iron Router ยืดหยุ่นได้มากขนาดไหน

  และเปลี่ยนค่าการจัดเรียงจากเดิม {submitted: -1} ใน PostsListController ให้เป็น this.sort ที่จะถูกส่งค่ามาจากตัวควบคุม NewPostsListController และ BestPostsListController อีกที

  //...
  
  PostsListController = RouteController.extend({
   template: 'postsList',
   increment: 5, 
   postsLimit: function() { 
    return parseInt(this.params.postsLimit) || this.increment; 
   },
   findOptions: function() {
    return {sort: this.sort, limit: this.postsLimit()};
   },
   subscriptions: function() {
    this.postsSub = Meteor.subscribe('posts', this.findOptions());
   },
   posts: function() {
    return Posts.find({}, this.findOptions());
   },
   data: function() {
    var hasMore = this.posts().count() === this.postsLimit();
    return {
     posts: this.posts(),
     ready: this.postsSub.ready,
     nextPath: hasMore ? this.nextPath() : null
    };
   }
  });
  
  NewPostsController = PostsListController.extend({
   sort: {submitted: -1, _id: -1},
   nextPath: function() {
    return Router.routes.newPosts.path({postsLimit: this.postsLimit() + this.increment})
   }
  });
  
  BestPostsController = PostsListController.extend({
   sort: {votes: -1, submitted: -1, _id: -1},
   nextPath: function() {
    return Router.routes.bestPosts.path({postsLimit: this.postsLimit() + this.increment})
   }
  });
  
  Router.route('/', {
   name: 'home',
   controller: NewPostsController
  });
  
  Router.route('/new/:postsLimit?', {name: 'newPosts'});
  
  Router.route('/best/:postsLimit?', {name: 'bestPosts'});
  
  lib/router.js

  ให้สังเกตุว่าตอนนี้เรามีมากกว่าหนึ่งเส้นทางแล้ว และเราก็ถอดโค้ดของ nextPath ออกจาก PostsListController และใส่ลงไปใน NewPostsController และ BestPostsController เนื่องจากตอนนี้พาธจะแตกต่างกันทั้งสองกรณี

  นอกจากนี้ เมื่อเราจัดเรียงผลตาม votes เราใช้วิธีการจัดเรียงตามวันที่ป้อนข่าว และตาม _id เพื่อให้แน่ใจว่า การจัดลำดับถูกต้องตามที่กำหนด

  เมื่อตัวควบคุมของเราพร้อม เราก็สามารถลบเส้นทาง postsList ตัวก่อนออกไปได้อย่างปลอดภัย เพียงแค่ลบโค้ดต่อไปนี้ออกไป

   Router.route('/:postsLimit?', {
   name: 'postsList'
   })
  
  lib/router.js

  นอกจากนี้เรายังเพิ่มลิงก์เข้าไปที่ส่วนหัวด้วย

  <template name="header">
   <nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
    <div class="navbar-header">
     <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navigation">
      <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
     </button>
     <a class="navbar-brand" href="{{pathFor 'home'}}">Microscope</a>
    </div>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navigation">
     <ul class="nav navbar-nav">
      <li>
       <a href="{{pathFor 'newPosts'}}">New</a>
      </li>
      <li>
       <a href="{{pathFor 'bestPosts'}}">Best</a>
      </li>
      {{#if currentUser}}
       <li>
        <a href="{{pathFor 'postSubmit'}}">Submit Post</a>
       </li>
       <li class="dropdown">
        {{> notifications}}
       </li>
      {{/if}}
     </ul>
     <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
      {{> loginButtons}}
     </ul>
    </div>
   </nav>
  </template>
  
  client/templates/includes/header.html

  และสุดท้าย เราก็ต้องอัพเดทตัวจัดการเหตุการณ์ตอนลบข่าวด้วย

   'click .delete': function(e) {
    e.preventDefault();
  
    if (confirm("Delete this post?")) {
     var currentPostId = this._id;
     Posts.remove(currentPostId);
     Router.go('home');
    }
   }
  
  client/templates/posts/posts_edit.js

  หลังจากที่ทำมาทั้งหมด ตอนนี้เราก็จะได้รายการข่าวที่ดีที่สุดแบบนี้

  Ranking by points
  Ranking by points

  คอมมิท 13-5

  Added routes for post lists, and pages to display them.

  ปรับส่วนหัวให้ดีขึ้น

  ตอนนี้เราก็มีหน้าข่าวสองหน้าแล้ว และมันก็บอกยากว่าตอนนี้เรากำลังดูหน้าไหนอยู่ ดังนั้นเราก็จะมาปรับส่วนหัวเพื่อทำให้มันชัดเจนมากขึ้น โดยเราจะสร้างตัวจัดการ header.js และสร้างตัวช่วยที่ทำงานด้วยค่าพาธปัจจุบันกับเส้นทางแบบมีชื่อตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป มาช่วยกำหนดคลาสให้กับตัวนำทางของเรา

  เหตุผลที่เราต้องรองรับเส้นทางแบบมีชื่อหลายตัวก็เพราะว่า ทั้งเส้นทาง home และ newPosts ของเรานั้น (ที่ตรงกับ URL / และ /new ตามลำดับ) ใช้เทมเพลทตัวเดียวกัน นั่นหมายความว่า ตัว activeRouteClass ของเรา ต้องฉลาดพอที่จะสร้างแท็ก <li> ที่แอคทีฟ ได้ทั้งสองกรณี

  <template name="header">
   <nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
    <div class="navbar-header">
     <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navigation">
      <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
     </button>
     <a class="navbar-brand" href="{{pathFor 'home'}}">Microscope</a>
    </div>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navigation">
     <ul class="nav navbar-nav">
      <li class="{{activeRouteClass 'home' 'newPosts'}}">
       <a href="{{pathFor 'newPosts'}}">New</a>
      </li>
      <li class="{{activeRouteClass 'bestPosts'}}">
       <a href="{{pathFor 'bestPosts'}}">Best</a>
      </li>
      {{#if currentUser}}
       <li class="{{activeRouteClass 'postSubmit'}}">
        <a href="{{pathFor 'postSubmit'}}">Submit Post</a>
       </li>
       <li class="dropdown">
        {{> notifications}}
       </li>
      {{/if}}
     </ul>
     <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
      {{> loginButtons}}
     </ul>
    </div>
   </nav>
  </template>
  
  client/templates/includes/header.html
  Template.header.helpers({
   activeRouteClass: function(/* route names */) {
    var args = Array.prototype.slice.call(arguments, 0);
    args.pop();
  
    var active = _.any(args, function(name) {
     return Router.current() && Router.current().route.getName() === name
    });
  
    return active && 'active';
   }
  });
  
  client/templates/includes/header.js
  Showing the active page
  Showing the active page

  อาร์กิวเมนต์ของตัวช่วย

  ที่ผ่านมาเรายังไม่เคยใช้ตัวช่วยในรูปแบบนี้กันเลย ซึ่งตัวช่วยเทมเพลทนั้นก็เหมือนกับแท็กของ Spacebars ตัวอื่นๆคือ สามารถรับอาร์กิวเมนต์ได้

  โดยทั่วไปคุณสามารถส่งผ่านอาร์กิวเมนต์ตามชื่อที่กำหนดให้กับฟังก์ชันได้อยู่แล้ว และคุณก็ยังสามารถส่งค่าพารามิเตอร์แบบไม่มีชื่อที่ไม่จำกัดจำนวนได้อีกด้วย โดยเรียกใช้พวกมันได้จากอ็อบเจกต์ arguments ภายในฟังก์ชัน

  ในกรณีหลังนั้น บางทีคุณอาจจำเป็นต้องแปลงอ็อบเจกต์ arguments ให้เป็นอาร์เรย์ของจาวาสคริปต์ แล้วค่อยดึงมันมาใช้ด้วย pop() เพื่อกำจัดค่าแฮช (hash) ที่เพิ่มเข้าไปในตอนท้ายโดย Spacebars

  ในตัวนำทางแต่ละตัวนั้น ตัวช่วย activeRouteClass จะดึงรายชื่อเส้นทางไปใช้ และใช้ตัวช่วย any() ของ Underscore ตรวจดูว่ามีเส้นทางไหนที่ผ่านการทดสอบ (เช่น มี URL ตรงกับพาธปัจจุบัน)

  ถ้ามีเส้นทางไหนตรงกับพาธปัจจุบัน any() จะคืนค่า true และสุดท้ายเราก็ได้ใช้ประโยชน์จากรูปแบบ boolean && string ของจาวาสคริปต์ ที่ false && myString ได้ค่า false แต่ true && myString ได้ค่าเป็น myString

  คอมมิท 13-6

  Added active classes to the header.

  ตอนนี้ผู้ใช้ของเราก็สามารถโหวตข่าวได้แบบเรียลไทม์กันแล้ว และเราก็เห็นข่าวเด้งไปมาในหน้าโฮม เมื่ออันดับของมันเปลี่ยนไป แต่มันจะดีมั้ย ถ้าเรามีวิธีที่ช่วยทำให้การทำงานตรงนี้มันราบรื่นขึ้นด้วยการใช้อนิเมชั่นที่เหมาะสม