การแจ้งเตือน

11

แปลไปแล้ว

ในบทนี้ คุณจะได้

 • เพิ่มคอลเลกชั่นการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งผู้ใช้ให้รับรู้ว่า มีใครทำอะไรบ้าง
 • รู้วิธีแชร์ข้อมูลแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
 • รู้วิธีการเผยแพร่และบอกรับข้อมูลของ Meteor ให้มากขึ้น
 • ตอนนี้ผู้ใช้ก็สามารถแสดงข้อคิดเห็นลงในข่าวของคนอื่นได้แล้ว ดังนั้นมันน่าจะดีไม่น้อย ถ้าจะทำให้พวกเค้ารู้ว่าการสนทนาได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

  เพื่อให้เป็นอย่างนั้นได้ เราก็จะเตือนเจ้าของข่าวว่า มีข้อคิดเห็นใหม่เกิดขึ้นในข่าวแล้ว และเตรียมลิงก์ให้กดเข้าไปดูข้อคิดเห็นนั้นได้

  คุณสมบัติแบบนี้เป็นจุดเด่นของ Meteor เพราะว่าตัว Meteor เองนั้นเป็นเรียลไทม์อยู่แล้ว ทำให้เราสามารถแสดงการแจ้งเตือนได้ ทันที ไม่จำเป็นต้องคอยให้ผู้ใช้รีเฟรชหน้าจอ หรือเช็คอินอะไรอีก ที่เราต้องทำก็แค่ แสดงกล่องข้อความเตือนโดยไม่ต้องใช้โค้ดพิเศษอะไรเพิ่มเติม

  สร้างการแจ้งเตือน

  เราจะสร้างการแจ้งเตือนเมื่อมีบางคนป้อนข้อคิดเห็นลงในข่าวของคุณ ซึ่งการแจ้งเตือนนี้สามารถขยายขอบเขตการใช้งานได้อีกหลากหลาย แต่สำหรับตอนนี้เราแค่เตือนให้ผู้ใช้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็พอ

  เราจะสร้างคอลเลกชั่น Notifications พร้อมกับฟังก์ชั่น createCommentNotification ที่ใช้เพิ่มข้อมูลการแจ้งเตือน เมื่อมีข้อคิดเห็นใหม่ๆ เกิดขึ้นตรงกับข่าวใดข่าวหนึ่งของคุณ

  เนื่องจากเราจะทำการอัพเดทการแจ้งเตือนจากฝั่งไคลเอนต์ เราก็ต้องแน่ใจว่าได้กำหนดสิทธิ์ allow ที่เข้มงวดพอ โดยเราจะตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้

  • ผู้ใช้ที่สั่ง update เป็นเจ้าของการแจ้งเตือนที่กำลังถูกแก้ไข
  • ผู้ใช้กำลังพยายามอัพเดทแค่หนึ่งฟิลด์
  • หนึ่งฟิลด์นั้นก็คือ คุณสมบัติ read ของการแจ้งเตือน
  Notifications = new Mongo.Collection('notifications');
  
  Notifications.allow({
   update: function(userId, doc, fieldNames) {
    return ownsDocument(userId, doc) && 
     fieldNames.length === 1 && fieldNames[0] === 'read';
   }
  });
  
  createCommentNotification = function(comment) {
   var post = Posts.findOne(comment.postId);
   if (comment.userId !== post.userId) {
    Notifications.insert({
     userId: post.userId,
     postId: post._id,
     commentId: comment._id,
     commenterName: comment.author,
     read: false
    });
   }
  };
  
  lib/collections/notifications.js

  ก็เหมือนกับเรื่องข่าวและข้อคิดเห็น คอลเลกชั่น Notifications จะถูกแชร์ให้ใช้งานได้ทั้งที่ฝั่งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ และเราก็จำเป็นต้องอัพเดทข้อมูลการแจ้งเตือนหลังจากที่ผู้ใช้เห็นข้อความแล้ว โดยเราเปิดให้มีการอัพเดทแบบจำกัดสิทธิ์การใช้งานกับข้อมูลที่เป็นของผู้ใช้เท่านั้น

  เรายังสร้างฟังก์ชันง่ายๆใช้ตรวจดูข่าวที่ผู้ใช้กำลังป้อนข้อคิดเห็น ค้นหาว่าจะต้องแจ้งเตือนใคร และสร้างการแจ้งเตือนขึ้นใหม่

  เนื่องจากเราสร้างข้อคิดเห็นด้วยเมธอดที่รันบนเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นเราก็สามารถปรับให้เมธอดนั้นมาเรียกใช้ฟังก์ชันของเราได้ โดยเปลี่ยน return Comments.insert(comment); ไปเป็น comment._id = Comments.insert(comment) เพื่อเก็บค่า _id ของข้อคิดเห็นใหม่ไว้ในตัวแปร แล้วก็เรียกฟังก์ชัน createCommentNotification ของเราดังนี้

  Comments = new Mongo.Collection('comments');
  
  Meteor.methods({
   commentInsert: function(commentAttributes) {
  
    //...
  
    comment = _.extend(commentAttributes, {
     userId: user._id,
     author: user.username,
     submitted: new Date()
    });
  
    // update the post with the number of comments
    Posts.update(comment.postId, {$inc: {commentsCount: 1}});
  
    // create the comment, save the id
    comment._id = Comments.insert(comment);
  
    // now create a notification, informing the user that there's been a comment
    createCommentNotification(comment);
  
    return comment._id;
   }
  });
  
  lib/collections/comments.js

  และทำการเผยแพร่ข้อมูลการแจ้งเตือน ดังนี้

  Meteor.publish('posts', function() {
   return Posts.find();
  });
  
  Meteor.publish('comments', function(postId) {
   check(postId, String);
   return Comments.find({postId: postId});
  });
  
  Meteor.publish('notifications', function() {
   return Notifications.find();
  });
  
  server/publications.js

  โดยบอกรับข้อมูลที่ไคลเอนต์แบบนี้

  Router.configure({
   layoutTemplate: 'layout',
   loadingTemplate: 'loading',
   notFoundTemplate: 'notFound',
   waitOn: function() {
    return [Meteor.subscribe('posts'), Meteor.subscribe('notifications')]
   }
  });
  
  lib/router.js

  คอมมิท 11-1

  Added basic notifications collection.

  แสดงการแจ้งเตือน

  ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเพิ่มรายการแจ้งเตือนเข้าไปที่ header แล้ว

  <template name="header">
   <nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
    <div class="navbar-header">
     <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navigation">
      <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
     </button>
     <a class="navbar-brand" href="{{pathFor 'postsList'}}">Microscope</a>
    </div>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navigation">
     <ul class="nav navbar-nav">
      {{#if currentUser}}
       <li>
        <a href="{{pathFor 'postSubmit'}}">Submit Post</a>
       </li>
       <li class="dropdown">
        {{> notifications}}
       </li>
      {{/if}}
     </ul>
     <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
      {{> loginButtons}}
     </ul>
    </div>
   </nav>
  </template>
  
  client/templates/includes/header.html

  และสร้างเทมเพลท notifications และ notificationItem (โดยใช้ notifications.html เพียงไฟล์เดียว)

  <template name="notifications">
   <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
    Notifications
    {{#if notificationCount}}
     <span class="badge badge-inverse">{{notificationCount}}</span>
    {{/if}}
    <b class="caret"></b>
   </a>
   <ul class="notification dropdown-menu">
    {{#if notificationCount}}
     {{#each notifications}}
      {{> notificationItem}}
     {{/each}}
    {{else}}
     <li><span>No Notifications</span></li>
    {{/if}}
   </ul>
  </template>
  
  <template name="notificationItem">
   <li>
    <a href="{{notificationPostPath}}">
     <strong>{{commenterName}}</strong> commented on your post
    </a>
   </li>
  </template>
  
  client/templates/notifications/notifications.html

  โดยแผนที่วางไว้ก็คือ ในแต่ละการแจ้งเตือนจะมีลิงก์ไปยังหน้าข่าวที่ถูกป้อนข้อคิดเห็น และมีชื่อผู้ที่ป้อนแสดงอยู่ด้วย

  ขั้นต่อไป เราก็ต้องทำให้แน่ใจว่า ตัวช่วยดึงข้อมูลการแจ้งเตือนที่ถูกต้องออกมา และทำการอัพเดทสถานะการแจ้งเตือนเป็น read เมื่อผู้ใช้คลิ๊กที่ลิงก์

  Template.notifications.helpers({
   notifications: function() {
    return Notifications.find({userId: Meteor.userId(), read: false});
   },
   notificationCount: function(){
    return Notifications.find({userId: Meteor.userId(), read: false}).count();
   }
  });
  
  Template.notificationItem.helpers({
   notificationPostPath: function() {
    return Router.routes.postPage.path({_id: this.postId});
   }
  });
  
  Template.notificationItem.events({
   'click a': function() {
    Notifications.update(this._id, {$set: {read: true}});
   }
  });
  
  client/templates/notifications/notifications.js

  คอมมิท 11-2

  Display notifications in the header.

  คุณอาจจะคิดว่า การแจ้งเตือนไม่ได้แตกต่างอะไรกับข้อผิดพลาด ซึ่งมันก็จริงที่ว่า โครงสร้างของพวกมันคล้ายคลึงกันมาก แต่มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างออกไปคือ เราได้สร้างคอลเลกชั่นที่ซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์อย่างสมบูรณ์ขึ้นมา นั่นหมายความว่า ตราบใดที่เรายังใช้บัญชีผู้ใช้เดิม การแจ้งเตือนจะยังคงอยู่ต่อไป ไม่ว่าจะรีเฟรชสักกี่ครั้ง และบนอุปกรณ์ไหนก็ตาม

  ลองทดสอบกันดูหน่อย ให้เปิดเบราว์เซอร์ตัวที่สอง (สมมุติว่า fiirefox) สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ และป้อนข้อคิดเห็นลงในข่าวที่สร้างไว้ด้วยชื่อผู้ใช้คนแรก (ที่คุณป้อนไว้ใน Chrome) คุณก็ควรจะเห็นหน้าจอแบบนี้

  Displaying notifications.
  Displaying notifications.

  ควบคุมการเข้าใช้การแจ้งเตือน

  การแจ้งเตือนทำงานได้ดี แต่ทว่ามีปัญหาเล็กน้อย คือ การแจ้งเตือนของเราเป็นแบบสาธาณะ (public)

  ถ้าคุณยังเปิดเบราว์เซอร์ตัวที่สองทิ้งไว้ ให้ลองรันคำสั่งต่อไปนี้ในคอนโซลของเบราว์เซอร์ดู

   Notifications.find().count();
  1
  
  Browser console

  ผู้ใช้รายใหม่นี้ (คนที่เพิ่ง ป้อนข้อคิดเห็น) ไม่ควรจะเห็นการแจ้งเตีอนตัวไหนเลย การแจ้งเตือนที่เค้ามองเห็นจากคอลเล็กชั่น Notifications จริงๆแล้วเป็นของผู้ใช้ คนแรก

  นอกเหนือจากปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้ว เราคงไม่สามารถทำให้การแจ้งเตือนของผู้ใช้ทุกคนถูกโหลดไปที่เบราว์เซอร์ทุกตัวของผู้ใช้ทั้งหมดได้ ในเว็บไซต์ขนาดใหญ่นั้น อาจทำให้หน่วยความจำของเบราว์เซอร์ไม่เพียงพอ และทำให้เกิดปัญหาใหญ่ที่ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของระบบได้

  เราแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการ เผยแพร่ข้อมูล โดยเราสามารถเผยแพร่เฉพาะส่วนของคอลเลกชั่นที่ต้องการแชร์ระหว่างเบราว์เซอร์ได้

  เพื่อให้สำเร็จตามนั้น เราจำเป็นต้องใช้ค่าเคอร์เซอร์ที่แตกต่างไปจาก Notifications.find() ตัวเดิม สิ่งที่เราต้องการคือ ให้คืนเคอร์เซอร์ที่ตรงกับการแจ้งเตือนของผู้ใช้ปัจจุบัันเท่านั้น

  ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ เพราะฟังก์ชัน publish นั้นมีค่า _id ของผู้ใช้ปัจจุบันเก็บอยู่ที่ this.userId แล้ว

  Meteor.publish('notifications', function() {
   return Notifications.find({userId: this.userId, read: false});
  });
  
  server/publications.js

  คอมมิท 11-3

  Only sync notifications that are relevant to the user.

  ตอนนี้ถ้าเราตรวจดูจากเบราว์เซอร์ทั้งคู่ เราก็น่าจะเห็นการแจ้งเตือนที่แตกต่างกัน

   Notifications.find().count();
  1
  
  Browser console (user 1)
   Notifications.find().count();
  0
  
  Browser console (user 2)

  ในความเป็นจริง รายการแจ้งเตือนจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณล็อกอินเข้าและออกจากแอพ นั่นก็เพราะการเผยแพร่ข้อมูลจะทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่บัญชีผู้ใช้เปลี่ยนแปลง

  จะเห็นว่าแอพของเราเริ่มจะทำอะไรได้มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีจำนวนผู้ใช้มากขึ้น และเริ่มป้อนข่าวเข้ามา เราก็มีความเสี่ยงที่จะเห็นหน้าโฮมแบบไม่รู้จบได้ ดังนั้นเราจะมาแก้ปัญหานี้ในบทต่อไป ด้วยการใช้การแบ่งหน้าเข้ามาช่วย