การชดเชยความล่าช้า

บทแทรก 7.5

แปลไปแล้ว

ในบทนี้ คุณจะได้

 • เข้าใจเรื่องการชดเชยความล่าช้า
 • ทำให้แอพช้าลงเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น
 • เรียนรู้ว่าเมธอดของ Meteor เรียกใช้งานกันเองอย่างไร
 • ในบทที่ผ่านมา เราได้แนะนำแนวคิดใหม่ในโลกของ Meteor นั่นก็คือ เมธอด

  Without latency compensation
  Without latency compensation

  เมธอดของ Meteor คือ วิธีการทำงานของชุดคำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบบแผน ในตัวอย่างของเรานั้น เราใช้เมธอดเพื่อต้องการมั่นใจว่า ข่าวที่ป้อนใหม่จะถูกแท็กด้วยชื่อและ id ของผู้สร้าง รวมทั้งเวลาปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์

  อย่างไรก็ตาม ถ้า Meteor เรียกใช้เมธอดด้วยวิธีปกติ เราก็จะพบปัญหาแน่นอน ลองพิจารณาลำดับเหตุการณ์ข่างล่างนี้ดู (เวลาที่สุ่มขึ้นมาใช้เพื่อการอธิบายเท่านั้น)

  • +0ms: ผู้ใช้คลิ๊กที่ปุ่ม submit และเบราว์เซอร์เรียกใช้เมธอด
  • +200ms: เซิร์ฟเวอร์ปรับแก้ไขฐานข้อมูล Mongo
  • +500ms: ไคลเอนต์รับค่าการเปลี่ยนแปลง และอัพเดทหน้าจอตามการเปลี่ยนแปลงนั้น

  ถ้า Meteor ทำงานด้วยวิธีแบบนี้ มันก็จะทำให้เกิดความล่าช้าระหว่างการทำงานกับการแสดงผล (ความล่าช้าจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับว่า คุณอยู่ใกล้เซิร์ฟเวอร์แค่ไหน) ซึ่งเราปล่อยให้เกิดขึ้นกับเว็บแอพสมัยใหม่ไม่ได้

  การชดเชยความล่าช้า

  With latency compensation
  With latency compensation

  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ Meteor ก็นำเสนอแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า การชดเชยความล่าช้า เมื่อเราสร้างเมธอด post ขึ้นมานั้น เราใส่มันไว้ในไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ collections/ นั่นก็หมายความว่า มันถูกเรียกใช้ได้จากทั้งเซิร์ฟเวอร์ และไคลเอนต์ และมันก็รันทั้งสองฝั่งในเวลาเดียวกันด้วย!

  เมื่อคุณเรียกใช้เมธอด ไคลเอนต์จะส่งคำสั่งนั้นไปที่เซิร์ฟเวอร์ และในขณะเดียวกันก็จะ จำลอง การทำงานของเมธอดกับคอลเลคชั่นที่ไคลเอนต์ไปพร้อมๆกันด้วย ดังนั้นการทำงานของเราก็จะกลายเป็นแบบนี้

  • +0ms: ผู้ใช้คลิ๊กที่ปุ่ม submit และเบราว์เซอร์เรียกใช้เมธอด
  • +0ms: ไคลเอนต์จำลองการทำงานของเมธอดกับคอลเลคชันที่ไคลเอนต์ และปรับหน้าจอตามผลการทำงาน
  • +200ms: เซิร์ฟเวอร์ปรับแก้ไขฐานข้อมูล Mongo
  • +500ms: ไคลเอนต์รับค่าการเปลี่ยนแปลง แล้วยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่จำลองขึ้น และใช้การเปลี่ยนแปลงจากเซิร์ฟเวอร์แทน (ซึ่งโดยทั่วไปจะเหมือนกัน) จากนั้นอัพเดทหน้าจอตามการเปลี่ยนแปลง

  โดยผลที่ได้คือ ผู้ใช้เห็นการเปลี่ยนแปลงทันที จากนั้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์ส่งผลลัพธ์กลับมาหลังจากนั้นอีกไม่นาน ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเอกสารต้นทางที่เซิร์ฟเวอร์ส่งมาให้ก็ได้ สิ่งหนึ่งที่เราได้จากตรงนี้คือ เราควรจะลองจนแน่ใจว่า เราได้ใช้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับเอกสารจริงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

  สังเกตุการชดเชยความล่าช้า

  เราก็แค่เปลี่ยนอะไรเล็กน้อยกับเมธอด post เพื่อสังเกตุการทำงานนี้ เริ่มจากการใช้ฟังก์ชัน Meteor._sleepForMs() เพื่อหน่วงการทำงานของเมธอดประมาณ 5 วินาที (ตรงนี้สำคัญมาก) บนเซิร์ฟเวอร์

  เราจะใช้ isServer เพื่อถาม Meteor ว่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่ที่ไคลเอนต์ (ที่เรียกว่า stub) หรือบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่ง stub ก็คือ เมธอดจำลองการทำงานที่ Meteor รันบนไคลเอนต์ไปพร้อมๆกัน ในขณะที่เมธอด “จริง” จะรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

  จากนั้น เราจะบอก Meteor ว่า ถ้าโค้ดที่กำลังรันนั้นเกิดบนเซิร์ฟเวอร์ ให้หน่วงเวลาไว้ซัก 5 วินาที และเพิ่มคำว่า (server) ไปที่ตอนท้ายของชื่อข่าว ถ้าไม่ใช่ให้เพิ่มคำว่า (client) เข้าไปแทน

  Posts = new Mongo.Collection('posts');
  
  Meteor.methods({
   postInsert: function(postAttributes) {
    check(this.userId, String);
    check(postAttributes, {
     title: String,
     url: String
    });
  
    if (Meteor.isServer) {
     postAttributes.title += "(server)";
     // wait for 5 seconds
     Meteor._sleepForMs(5000);
    } else {
     postAttributes.title += "(client)";
    }
  
    var postWithSameLink = Posts.findOne({url: postAttributes.url});
    if (postWithSameLink) {
     return {
      postExists: true,
      _id: postWithSameLink._id
     }
    }
  
    var user = Meteor.user();
    var post = _.extend(postAttributes, {
     userId: user._id, 
     author: user.username, 
     submitted: new Date()
    });
  
    var postId = Posts.insert(post);
  
    return {
     _id: postId
    };
   }
  });
  
  collections/posts.js

  ถ้าเราหยุดไว้แค่นี้ เราก็ยังคงสรุปอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่ สิ่งที่เกิดตอนนี้ ดูเหมือนว่าฟอร์มที่ใช้ submit จะหยุดการทำงานไป 5 วินาที ก่อนจะส่งคุณกลับไปที่หน้าแสดงรายการข่าว และดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก

  เพื่อให้เข้าใจว่าทำไม เราจะกลับไปที่โค้ดของตัวจัดการเหตุการณ์ submit

  Template.postSubmit.events({
   'submit form': function(e) {
    e.preventDefault();
  
    var post = {
     url: $(e.target).find('[name=url]').val(),
     title: $(e.target).find('[name=title]').val()
    };
  
    Meteor.call('postInsert', post, function(error, result) {
     // display the error to the user and abort
     if (error)
      return alert(error.reason);
  
     // show this result but route anyway
     if (result.postExists)
      alert('This link has already been posted');
  
     Router.go('postPage', {_id: result._id}); 
    });
   }
  });
  
  client/templates/posts/post_submit.js

  ที่เราวางคำสั่ง Router.go() ไว้ในฟังก์ชัน callback ก็เพื่อต้องการให้ฟอร์มหยุดรอจนกว่าเมธอดจะทำงานเสร็จ จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนหน้าเว็บให้เรา

  ตอนนี้ดูเหมือนว่าเรากำลังมาถูกทางแล้ว คือ เราจะไม่ส่งผู้ใช้ไปที่หน้าต่อไป ก่อนที่จะรู้ว่าข้อมูลที่ป้อนเข้ามาใช้ได้หรือไม่ เพราะถ้าทำอย่างนั้นผู้ใช้อาจสับสนเนื่องจากเราส่งผู้ใช้ไปที่หน้านึง จากนั้นอีกไม่กี่วินาทีต่อมาก็ส่งกลับมาหน้าป้อนข่าวเหมือนเดิม เพื่อให้เค้าแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง

  แต่สำหรับตัวอย่างที่เรากำลังดูอยู่นี้ เราต้องการเห็นผลลัพธ์ของการทำงานทันที ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนเส้นทางไปที่ postsList แทน (เราไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปที่หน้าข่าวได้ เพราะไม่รู้ค่า _id จากข้างนอกเมธอด) โดยเอาคำสั่งเปลี่ยนเส้นทางออกจากฟังก์ชัน callback เมื่อเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้

  Template.postSubmit.events({
   'submit form': function(e) {
    e.preventDefault();
  
    var post = {
     url: $(e.target).find('[name=url]').val(),
     title: $(e.target).find('[name=title]').val()
    };
  
    Meteor.call('postInsert', post, function(error, result) {
     // display the error to the user and abort
     if (error)
      return alert(error.reason);
  
     // show this result but route anyway
     if (result.postExists)
      alert('This link has already been posted');
    });
  
    Router.go('postsList'); 
  
   }
  });
  
  client/templates/posts/post_submit.js

  คอมมิท 7-5-1

  Demonstrate the order that posts appear using a sleep.

  ถ้าเราสร้างข่าวใหม่ตอนนี้ เราจะเห็นการชดเชยความล่าช้าเกิดขึ้นชัดเจน เริ่มแรก ชื่อข่าวถูกต่อท้ายด้วย (client) (ข่าวแรกในรายการ ลิงก์ไปที่ GitHub)

  Our post as first stored in the client collection
  Our post as first stored in the client collection

  จากนั้นอีก 5 วินาทีต่อมา มันก็ถูกแทนที่ด้วยเอกสารจริงซึ่งได้จากเซิร์ฟเวอร์

  Our post once the client receives the update from the server collection
  Our post once the client receives the update from the server collection

  เมธอดกับคอลเลคชั่นที่ไคลเอนต์

  จากที่ผ่านมาคุณอาจคิดว่า เมธอดนั้นค่อนข้างซับซ้อน แต่ความเป็นจริงก็คือ มันทำงานแบบง่ายๆก็ได้ และเราก็เห็นเมธอดแบบง่ายๆกันมาแล้วสามตัวที่เกียวข้องกับการจัดการคอลเลคชั่น ได้แก่ insert, update และ remove

  โดยเมื่อคุณสร้างคอลเลคชั่นบนเซิร์ฟเวอร์ชื่อ 'posts' คุณก็ได้สร้างเมธอดขึ้นมาสามตัวโดยไม่รู้ตัว คือ posts/insert, posts/update และ posts/delete หรืออีกนัยนึงก็คือ เมื่อคุณเรียกใช้ Posts.insert() กับคอลเลคชั่นของคุณที่ไคลเอนต์ คุณก็กำลังเรียกใช้เมธอดที่ชดเชยความล่าช้า ซึ่งทำงานสองอย่างนี้

  1. ตรวจดูว่า เรามีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้หรือไม่ โดยเรียกใช้ฟังก์ชัน callback ทั้ง allow และ deny (อย่างไรก็ดี สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นที่ฝั่งไคลเอนต์ ในตอนที่จำลองการทำงาน)
  2. ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆกับแหล่งเก็บข้อมูล

  เมธอดเรียกใช้เมธอด

  ถ้าคุณตามทัน คุณอาจเพิ่งเข้าใจว่า เมธอด post ก็เรียกใช้อีกเมธอด (post/insert) เมื่อเราเพิ่มข่าวเข้าไป แต่อาจสงสัยอยู่ว่ามันทำงานได้ยังไง

  เมื่อการทำงานแบบจำลองเกิดขึ้น (ที่เมธอดฝั่งไคลเอนต์) เราก็เรียกใช้ insert แบบจำลอง (เพิ่มข้อมูลเข้าไปที่คอลเลคชั่นฝั่งไคลเอนต์) แต่เราไม่ได้เรียกใช้ insert จริงๆบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เพราะเรารู้ว่าเมธอด post เวอร์ชันบนเซิร์ฟเวอร์จะทำตรงนี้ให้

  ผลก็คือ เมื่อเมธอด post บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์เรียกใช้ insert มันก็ไม่ต้องกังวลกับการทำงานแบบจำลองนั้น และทำงานไปแบบที่เคยเป็น

  และก็เหมือนกับบทแทรกก่อนๆ คุณต้องไม่ลืมที่จะเปลี่ยนโค้ดกลับมาเหมือนเดิม ก่อนที่จะอ่านบทต่อไป