ข้อคิดเห็น

10

แปลไปแล้ว

ในบทนี้ คุณจะได้

 • แสดงข้อคิดเห็นที่มีอยู่
 • เพิ่มฟอร์มป้อนข้อคิดเห็น
 • รู้วิธีโหลดเฉพาะข้อคิดเห็นล่าสุด
 • ใส่จำนวนข้อคิดเห็นลงในข่าว
 • เป้าหมายของเว็บข่าวสังคมก็คือ การสร้างชุมชนผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นเรื่องยากหากไม่มีช่องทางให้ผู้คนพูดคุยกันได้ ดังนั้นในบทนี้เราจะมาเพิ่มข้อคิดเห็นกัน !

  เราจะเริ่มด้วยการสร้างคอลเลกชั่นใหม่เพื่อเก็บข้อคิดเห็น และตามด้วยการสร้างข้อมูลพื้นฐานบางส่วนใส่เข้าไปในคอลเลกชั่น

  Comments = new Mongo.Collection('comments');
  
  lib/collections/comments.js
  // Fixture data
  if (Posts.find().count() === 0) {
   var now = new Date().getTime();
  
   // create two users
   var tomId = Meteor.users.insert({
    profile: { name: 'Tom Coleman' }
   });
   var tom = Meteor.users.findOne(tomId);
   var sachaId = Meteor.users.insert({
    profile: { name: 'Sacha Greif' }
   });
   var sacha = Meteor.users.findOne(sachaId);
  
   var telescopeId = Posts.insert({
    title: 'Introducing Telescope',
    userId: sacha._id,
    author: sacha.profile.name,
    url: 'http://sachagreif.com/introducing-telescope/',
    submitted: new Date(now - 7 * 3600 * 1000)
   });
  
   Comments.insert({
    postId: telescopeId,
    userId: tom._id,
    author: tom.profile.name,
    submitted: new Date(now - 5 * 3600 * 1000),
    body: 'Interesting project Sacha, can I get involved?'
   });
  
   Comments.insert({
    postId: telescopeId,
    userId: sacha._id,
    author: sacha.profile.name,
    submitted: new Date(now - 3 * 3600 * 1000),
    body: 'You sure can Tom!'
   });
  
   Posts.insert({
    title: 'Meteor',
    userId: tom._id,
    author: tom.profile.name,
    url: 'http://meteor.com',
    submitted: new Date(now - 10 * 3600 * 1000)
   });
  
   Posts.insert({
    title: 'The Meteor Book',
    userId: tom._id,
    author: tom.profile.name,
    url: 'http://themeteorbook.com',
    submitted: new Date(now - 12 * 3600 * 1000)
   });
  }
  
  server/fixtures.js

  และก็ต้องไม่ลืมที่จะเผยแพร่และบอกรับข้อมูลให้กับคอลเลกชั่นใหม่นี้ด้วย

  Meteor.publish('posts', function() {
   return Posts.find();
  });
  
  Meteor.publish('comments', function() {
   return Comments.find();
  });
  
  server/publications.js
  Router.configure({
   layoutTemplate: 'layout',
   loadingTemplate: 'loading',
   notFoundTemplate: 'notFound',
   waitOn: function() {
    return [Meteor.subscribe('posts'), Meteor.subscribe('comments')];
   }
  });
  
  lib/router.js

  คอมมิท 10-1

  Added comments collection, pub/sub and fixtures.

  จำไว้ว่า ถ้าเราต้องการให้โค้ดสร้างข้อมูลชุดนี้ทำงาน เราจำเป็นต้องสั่ง meteor reset เพื่อลบข้อมูลทั้งหมด หลังจากรีเซ็ทแล้ว อย่าลืมสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่แล้วล็อกอินด้วยล่ะ !

  ขั้นแรก เราสร้างข้อมูลผู้ใช้ (หลอกๆ) ขึ้นมาสองสามรายการ ใส่มันเข้าไปในฐานข้อมูล แล้วนำค่า id ที่ได้มาสร้างอ็อบเจกต์ผู้ใช้โดยค้นหาจากฐานข้อมูลอีกที จากนั้นก็ใส่ข้อคิดเห็นเข้าไปที่ข่าวแรก โดยเชื่อมข้อคิดเห็นเข้ากับข่าว (ด้วย postId) และกับผู้ใช้ (ด้วย userId) นอกจากนี้เรายังใส่วันที่ป้อนข่าว และเนื้อหาข้อคิดเห็น ตามด้วยชื่อผู้เขียน author ที่เป็นฟิลด์แบบ denormalized ด้วย

  อีกทั้งเรายังบอกตัวจัดการเส้นทางให้รอข้อมูล อาร์เรย์ ที่ได้จากการบอกรับข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อมูลข่าวด้วย

  แสดงข้อคิดเห็น

  ข้อคิดเห็นก็ถูกใส่เข้าไปในฐานข้อมูลแล้ว ที่เราต้องทำต่อคือ ดึงมันออกมาแสดงในหน้าข่าวด้วยวิธีที่ตอนนี้คุณคงคุ้นเคยกันแล้ว และพอจะรู้ว่า ขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรกันบ้าง

  <template name="postPage">
   <div class="post-page page">
    {{> postItem}}
  
    <ul class="comments">
     {{#each comments}}
      {{> commentItem}}
     {{/each}}
    </ul>
   </div>
  </template>
  
  client/templates/posts/post_page.html
  Template.postPage.helpers({
   comments: function() {
    return Comments.find({postId: this._id});
   }
  });
  
  client/templates/posts/post_page.js

  เราใส่บล็อกตัวช่วย {{#each comments}} ลงในเทมเพลทหน้าข่าว ดังนั้น this ในตัวช่วย comments ก็คือ ข่าวที่โพสท์ การค้นหาข้อคิดเห็นของข่าวทำได้โดยดึงข้อคิดเห็นที่เชื่อมโยงกับข่าวนั้นผ่านฟิลด์ postId

  ด้วยสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับตัวช่วยและ Spacebar การแสดงข้อคิดเห็นก็ทำได้ไม่ยากนัก โดยเราจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ comments ข้างใน templates เพื่อไว้เก็บไฟล์เทมเพลทของข้อคิดเห็น และสร้างไฟล์เทมเพลท commentItem ข้างในดังนี้

  <template name="commentItem">
   <li>
    <h4>
     <span class="author">{{author}}</span>
     <span class="date">on {{submittedText}}</span>
    </h4>
    <p>{{body}}</p>
   </li>
  </template>
  
  client/templates/comments/comment_item.html

  จากนั้นก็สร้างตัวช่วยเทมเพลทที่ใช้เปลี่ยนรูปแบบของวันที่ submitted ให้ดูง่ายขึ้น

  Template.commentItem.helpers({
   submittedText: function() {
    return this.submitted.toString();
   }
  });
  
  client/templates/comments/comment_item.js

  โดยเราจะแสดงจำนวนข้อคิดเห็นของแต่ละข่าวดังนี้

  <template name="postItem">
   <div class="post">
    <div class="post-content">
     <h3><a href="{{url}}">{{title}}</a><span>{{domain}}</span></h3>
     <p>
      submitted by {{author}},
      <a href="{{pathFor 'postPage'}}">{{commentsCount}} comments</a>
      {{#if ownPost}}<a href="{{pathFor 'postEdit'}}">Edit</a>{{/if}}
     </p>
    </div>
    <a href="{{pathFor 'postPage'}}" class="discuss btn btn-default">Discuss</a>
   </div>
  </template>
  
  client/templates/posts/post_item.html

  ด้วยตัวช่วย commentsCount ใน post_item.js แบบนี้

  Template.postItem.helpers({
   ownPost: function() {
    return this.userId === Meteor.userId();
   },
   domain: function() {
    var a = document.createElement('a');
    a.href = this.url;
    return a.hostname;
   },
   commentsCount: function() {
    return Comments.find({postId: this._id}).count();
   }
  });
  
  client/templates/posts/post_item.js

  คอมมิท 10-2

  Display comments on `postPage`.

  ตอนนี้คุณก็สามารถแสดงข้อคิดเห็นจากข้อมูลที่เราใส่ไว้ได้ และเห็นหน้าจอคล้ายๆแบบนี้

  Displaying comments
  Displaying comments

  ป้อนข้อคิดเห็น

  ตอนนี้เราจะหาทางให้ผู้ใช้สร้างข้อคิดเห็นใหม่ได้ โดยวิธีที่เราทำจะคล้ายๆกับที่เราใช้สร้างข่าวใหม่นั่นเอง

  โดยเราจะเริ่มด้วยการเพิ่มกล่องข้อคิดเห็นที่ท้ายข่าว ดังนี้

  <template name="postPage">
   <div class="post-page page">
    {{> postItem}}
  
    <ul class="comments">
     {{#each comments}}
      {{> commentItem}}
     {{/each}}
    </ul>
  
    {{#if currentUser}}
     {{> commentSubmit}}
    {{else}}
     <p>Please log in to leave a comment.</p>
    {{/if}}
   </div>
  </template>
  
  client/templates/posts/post_page.html

  และสร้างเทมเพลทของฟอร์มกล่องข้อคิดเห็นแบบนี้

  <template name="commentSubmit">
   <form name="comment" class="comment-form form">
    <div class="form-group {{errorClass 'body'}}">
      <div class="controls">
        <label for="body">Comment on this post</label>
        <textarea name="body" id="body" class="form-control" rows="3"></textarea>
        <span class="help-block">{{errorMessage 'body'}}</span>
      </div>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Add Comment</button>
   </form>
  </template>
  
  client/templates/comments/comment_submit.html

  ส่วนการสร้างข้อคิดเห็น เราจะเรียกใช้เมธอด comment จากใน comment_submit.js ที่ทำงานคล้ายๆกับที่เราทำตอนสร้างข่าว

  Template.commentSubmit.onCreated(function() {
   Session.set('commentSubmitErrors', {});
  });
  
  Template.commentSubmit.helpers({
   errorMessage: function(field) {
    return Session.get('commentSubmitErrors')[field];
   },
   errorClass: function (field) {
    return !!Session.get('commentSubmitErrors')[field] ? 'has-error' : '';
   }
  });
  
  Template.commentSubmit.events({
   'submit form': function(e, template) {
    e.preventDefault();
  
    var $body = $(e.target).find('[name=body]');
    var comment = {
     body: $body.val(),
     postId: template.data._id
    };
  
    var errors = {};
    if (! comment.body) {
     errors.body = "Please write some content";
     return Session.set('commentSubmitErrors', errors);
    }
  
    Meteor.call('commentInsert', comment, function(error, commentId) {
     if (error){
      throwError(error.reason);
     } else {
      $body.val('');
     }
    });
   }
  });
  
  client/templates/comments/comment_submit.js

  ก็เหมือนกับที่เราทำตอนสร้างเมธอด post ที่รันบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เราจะให้เมธอด comment ของ Meteor เป็นตัวสร้างข้อคิดเห็น โดยทำการตรวจสอบว่าทุกอย่างถูกต้อง แล้วจึงเพิ่มข้อคิดเห็นอันใหม่เข้าไปในคอลเลกชั่น

  Comments = new Mongo.Collection('comments');
  
  Meteor.methods({
   commentInsert: function(commentAttributes) {
    check(this.userId, String);
    check(commentAttributes, {
     postId: String,
     body: String
    });
  
    var user = Meteor.user();
    var post = Posts.findOne(commentAttributes.postId);
  
    if (!post)
     throw new Meteor.Error('invalid-comment', 'You must comment on a post');
  
    comment = _.extend(commentAttributes, {
     userId: user._id,
     author: user.username,
     submitted: new Date()
    });
  
    return Comments.insert(comment);
   }
  });
  
  lib/collections/comments.js

  คอมมิท 10-3

  Created a form to submit comments.

  ซึ่งเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มากเกินไป เราแค่ตรวจสอบว่าผู้ใช้ล็อกอินแล้ว และตรวจดูว่ามีข้อคิดเห็นมาพร้อมกับข่าวหรือไม่ เท่านั้นเอง

  The comment submit form
  The comment submit form

  ควบคุมการบอกรับข้อคิดเห็น

  สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือ เรากำลังเผยแพร่ข้อคิดเห็นทั้งหมดของข่าวทุกๆข่าวส่งไปยังไคลเอนต์ทุกตัวที่เชื่อมต่ออยู่ ซึ่งดูแล้วมากเกินความจำเป็น อันที่จริงแล้วในขณะใดขณะหนึ่งเราใช้แค่ข้อมูลชุดย่อยๆเท่านั้น ดังนั้นเราจะมาปรับปรุงวิธีการเผยแพร่และบอกรับข้อมูลโดยกำหนดให้ชัดเจนไปเลยว่า จะเผยแพร่ข้อคิดเห็นตัวไหนส่งออกไปบ้าง

  ถ้าลองคิดดู ช่วงเวลาที่เราจำเป็นต้องบอกรับข้อมูลจากการเผยแพร่ของ comments จะเกิดขึ้นแค่ช่วงท่ี่ผู้ใช้งานเปิดเข้าไปดูในหน้าข่าว และเราก็แค่ต้องการโหลดข้อคิดเห็นของข่าวมาเท่านั้น

  ขั้นตอนแรก เราจะทำการเปลี่ยนแปลงวิธีบอกรับข้อมูล ซึ่งที่ผ่านมาเราเขียนโค้ดไว้ที่ระดับ ตัวจัดการเส้นทาง หมายความว่า เราโหลดข้อมูลทั้งหมดแค่ครั้งเดียวในตอนที่ตัวจัดการเส้นทางเริ่มทำงาน

  แต่ตอนนี้เราต้องการให้การบอกรับข้อมูลขึ้นอยู่กับค่าพารามิเตอร์ของเส้นทาง ซึ่งมีค่าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นเราจำเป็นต้องย้ายโค้ดบอกรับข้อมูลจากระดับของ ตัวจัดการเส้นทาง มาไว้ที่ระดับ เส้นทาง แทน

  ผลกระทบที่เกิดตามมาคือ แทนที่เราจะโหลดข้อมูลตั้งแต่ตอนแอพเริ่มทำงาน เราก็จะโหลดมันเมื่อเราเปิดเข้าไปที่ เส้นทาง นั้นแทน หมายความว่า ในตอนนี้คุณจะต้องรอให้มีการโหลดข้อมูลทุกครั้งที่เข้าดูข้อมูลจากแอพ ซึ่งเป็นข้อเสียที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยกเว้นว่าคุณจะโหลดข้อมูลทั้งหมดเข้ามาตั้งแต่ตอนแรก

  เราจะเริ่มจาก ยกเลิกการโหลดข้อคิดเห็นในบล็อก configure ด้วยการลบคำสั่ง Meteor.subscribe('comments') (พูดง่ายๆคือ เปลี่ยนกลับไปให้เป็นแบบเดิม)

  Router.configure({
   layoutTemplate: 'layout',
   loadingTemplate: 'loading',
   notFoundTemplate: 'notFound',
   waitOn: function() {
    return Meteor.subscribe('posts');
   }
  });
  
  lib/router.js

  และเพิ่มฟังก์ชัน waitOn ตัวใหม่ที่ระดับ เส้นทาง ของ postPage

  //...
  
  Router.route('/posts/:_id', {
   name: 'postPage',
   waitOn: function() {
    return Meteor.subscribe('comments', this.params._id);
   },
   data: function() { return Posts.findOne(this.params._id); }
  });
  
  //...
  
  lib/router.js

  จะเห็นว่าเราส่งค่า this.params._id เป็นพารามิเตอร์อีกตัวให้กับฟังก์ชันบอกรับข้อมูล ดังนั้นเราจะนำมันมาใช้กำหนดเงื่อนไขในการดึงข้อคิดเห็นให้มาจากข่าวปัจจุบันเท่านั้น

  Meteor.publish('posts', function() {
   return Posts.find();
  });
  
  Meteor.publish('comments', function(postId) {
   check(postId, String);
   return Comments.find({postId: postId});
  });
  
  server/publications.js

  คอมมิท 10-4

  Made a simple publication/subscription for comments.

  ตอนนี้เหลือแค่ปัญหาเดียว เมื่อเรากลับไปที่หน้าโฮม จะเห็นว่าข่าวทุกตัวมีจำนวนข้อคิดเห็นเป็นศูนย์

  Our comments are gone!
  Our comments are gone!

  นับจำนวนข้อคิดเห็น

  เดี๋ยวคุณก็รู้ว่าทำไมเราต้องทำ เนื่องจากเราโหลดข้อคิดเห็นเฉพาะที่เส้นทาง postPage เท่านั้น เมื่อเราเรียกใช้คำสั่ง Comments.find({postId: this._id}) ในตัวช่วย commentsCount Meteor จึงไม่สามารถหาผลลัพธ์จากข้อมูลที่ฝั่งไคลเอนต์ให้เราได้

  วิธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับเรื่องนี้คือ ทำการ denormalize จำนวนข้อคิดเห็นไปไว้ที่ข่าว (ถ้าคุณไม่ค่อยแน่ใจว่ามันหมายถึงอะไร ไม่ต้องกังวลไป เราเตรียมเรื่องนี้ไว้ในบทแทรกตอนต่อไปแล้ว !) ซึ่งแม้ว่ามันจะทำให้โค้ดดูซับซ้อนขึ้นนิด แต่ประสิทธิภาพที่เราได้จากการที่ไม่ต้องเผยแพร่ข้อคิดเห็น ทั้งหมด มาที่หน้าแสดงข่าวนั้น คุ้มค่ามากทีเดียว

  โดยที่เราจะทำ คือ เพิ่มคุณสมบัติ commentsCount ให้กับโครงสร้างข้อมูล post เริ่มจากการปรับเปลี่ยนโค้ดสร้างข้อมูล (และเรียก meteor reset เพื่อโหลดมันเข้ามาใหม่ แล้วอย่าลืมสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้งด้วย)

  // Fixture data
  if (Posts.find().count() === 0) {
   var now = new Date().getTime();
  
   // create two users
   var tomId = Meteor.users.insert({
    profile: { name: 'Tom Coleman' }
   });
   var tom = Meteor.users.findOne(tomId);
   var sachaId = Meteor.users.insert({
    profile: { name: 'Sacha Greif' }
   });
   var sacha = Meteor.users.findOne(sachaId);
  
   var telescopeId = Posts.insert({
    title: 'Introducing Telescope',
    userId: sacha._id,
    author: sacha.profile.name,
    url: 'http://sachagreif.com/introducing-telescope/',
    submitted: new Date(now - 7 * 3600 * 1000),
    commentsCount: 2
   });
  
   Comments.insert({
    postId: telescopeId,
    userId: tom._id,
    author: tom.profile.name,
    submitted: new Date(now - 5 * 3600 * 1000),
    body: 'Interesting project Sacha, can I get involved?'
   });
  
   Comments.insert({
    postId: telescopeId,
    userId: sacha._id,
    author: sacha.profile.name,
    submitted: new Date(now - 3 * 3600 * 1000),
    body: 'You sure can Tom!'
   });
  
   Posts.insert({
    title: 'Meteor',
    userId: tom._id,
    author: tom.profile.name,
    url: 'http://meteor.com',
    submitted: new Date(now - 10 * 3600 * 1000),
    commentsCount: 0
   });
  
   Posts.insert({
    title: 'The Meteor Book',
    userId: tom._id,
    author: tom.profile.name,
    url: 'http://themeteorbook.com',
    submitted: new Date(now - 12 * 3600 * 1000),
    commentsCount: 0
   });
  }
  
  server/fixtures.js

  ก็เหมือนอย่างเคย เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงโค้ดสร้างข้อมูล คุณก็ต้องเรียก meteor reset กับฐานข้อมูลคุณ เพื่อให้แน่ใจว่ามันถูกรันอีกครั้ง

  จากนั้นเราก็ทำให้แน่ใจว่า ข่าวใหม่ทุกตัวจะมีจำนวนข้อคิดเห็นเป็นศูนย์

  //...
  
  var post = _.extend(postAttributes, {
   userId: user._id,
   author: user.username,
   submitted: new Date(),
   commentsCount: 0
  });
  
  var postId = Posts.insert(post);
  
  //...
  
  lib/collections/posts.js

  และเราก็อัพเดทค่า commentsCount อีกครั้งเมื่อเราสร้างข้อคิดเห็นใหม่ ด้วยการใช้ตัวดำเนินการ $inc ของ Mongo (ที่ใช้เพิ่มค่าฟิลด์ตัวเลขทีละหนึ่ง)

  //...
  
  comment = _.extend(commentAttributes, {
   userId: user._id,
   author: user.username,
   submitted: new Date()
  });
  
  // update the post with the number of comments
  Posts.update(comment.postId, {$inc: {commentsCount: 1}});
  
  return Comments.insert(comment);
  
  //...
  
  lib/collections/comments.js

  สุดท้าย เราก็แค่ลบตัวช่วย commentsCount ออกจาก client/templates/posts/post_item.js เนื่องจากเรามีฟิลด์นี้แล้วที่ตัวข่าว

  คอมมิท 10-5

  Denormalized the number of comments into the post.

  ตอนนี้ผู้ใช้ก็สามารถพูดคุยกันได้ แต่มันจะน่าเสียดายแค่ไหนถ้าพวกเค้าพลาดข้อคิดเห็นใหม่ๆ และไม่ว่าคุณจะรู้อะไรมา ในบทต่อไปเราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีใช้ การแจ้งเตือน เพื่อป้องกันเรื่องนี้ !